Výsledky projektu Tajný život města

Od února do června letošního školního roku se sedm žáků ze sekundy zapojilo do projektu Tajný život města. Fotili na tablety rostliny nebo jejich části a vytvářeli soubor flóry Litoměřic a jejich nejbližšího okolí. Nejlepší fotografie posílali do Francie. Tamní vědci vyvinuli aplikaci Pl@ntnet, pomocí které je možno v přírodě mobilem vyfocenou rostlinu identifikovat. Francouzi našimi fotografiemi aplikaci průběžně doplňují, hotová by měla být na podzim. Jednou z podmínek projektu bylo oslovit co nejširší veřejnost, ale jakým způsobem, to bylo na týmu. Dále vyvíjet badatelskou činnost a samozřejmě fotografovat. Myslím, že všechny podmínky jsme úspěšně splnili a nyní čekáme na výsledky. Konkurence je veliká, zapojilo se totiž 50 českých škol. A jak se tedy týmu po několik měsíců dařilo?

1. Představení projektu žákům školy:

Od konce února do poloviny března se všichni žáci školy seznámili s projektem TŽM prostřednictvím krátkých vystoupení vybraných dvojic žáků sekundy, kteří se na celém projektu podíleli. Založili google účet, na který zpočátku žáci a učitelé, později veřejnost, posílali své fotografie rostlin podle pokynů z různých míst litoměřického okresu. Na konci školního roku proběhne ve škole soutěž o nejlepší snímek.

1_Predstaveni_projektu_GJJ.jpg

2. Stanovení badatelského cíle

Na začátku projektu jsme si společně stanovili badatelský cíl, který byl jednou z podmínek projektu – Sledování proměny flóry NPP Bílé stráně v první vegetační fázi roku 2017 (březen – květen). Tým pravidelně navštěvoval lokalitu a pořizoval fotografie.

V rámci badatelské činnosti jsme se zúčastnili terénního botanického semináře do Lenešic 12.5. , který organizoval SEVER Litoměřice pro učitele biologie. Po předchozí domluvě jsem mohla vzít sebou i své žáky. Tým mohl porovnávat květenu v oblasti Rané na Lounsku a na našich Bílých stráních. Nafotili další druhy rostlin, poznávali rostliny a pomocí sítě počítali denzitu vybraného místa.

2_Lenesice_12.5.jpg

3. Zmapování města Litoměřice

Ve spolupráci s odborem životního prostředí v Litoměřicích se mi podařilo získat barevnou mapu města. Tu jsem rozkopírovala pro 8 dvojic žáků, kteří měli trvalé bydliště v Litoměřicích, ale zároveň nepracovali na projektu. Mapu jsem rozdělila na 8 dílů s ohledem na bydliště žáků a vysvětlila úkol – vyfotografování nejméně 20 rostlin (byliny, keře, stromy) v zadaném dílu, abychom pokryli a zmapovali celé město. Výsledky se teprve zpracovávají a já doufám, že se mi podaří výslednou mapu s popisky a fotografiemi (po úplné funkčnosti aplikace Pl@ntnet) vyvěsit v litoměřickém infocentru.

4. Seznámení veřejnosti s aplikací Pl@ntnet

Co se týče informování veřejnosti, s týmem jsme vsadili na osobní kontakt. Naplánovali jsme si několik zásadních akcí, abychom oslovili co nejvíce lidí.

a) středisko SEVER Litoměřice

Zúčastnili jsme se setkání učitelů přírodovědných předmětů na SEVERu dne 27.4. Čtyři žáci představili projekt TŽM učitelům základních a středních škol litoměřického okresu.

3_Predstaveni_projektu_na_SEVERu_27.4.jpg

b) Allfestival neboli Alchymistické Litoměřice

V pátek 26.5. jsme dostali možnost po jednání s organizátory festivalu postavit infostánek v hlavním sále Domu kultury v Litoměřicích v rámci tradičního Allfestivalu. Dvojice žáků se střídala po necelých dvou hodinách od rána do odpoledne u přiděleného stolku v levé části sálu. Do truhlíku jsem zasadila tři volně rostoucí květiny, aby na nich mohli žáci představovat projekt TŽM a aplikaci Pl@ntnet. Truhlík byl ovšem vystaven nepříznivým podmínkám a odpoledne už rostliny nevzkřísilo ani stálé dolévání vody. Co se týče spektra lidí, dopoledne bylo programově věnováno školám a školkám, odpoledne pak širší veřejnosti.

4_Allfestival_26.5.jpg

c) den dětí na koupališti

V sobotu 3.6. jsme se rozdělili na tři skupiny, abychom obsáhli tři současně probíhající akce v Litoměřicích. První dvojice byla se mnou na koupališti, kde jsme si po dohodě s vedením postavili infostánek. Místo nám bylo přiděleno vedle hlavních soutěží a stůl č. 16. Jelikož se nám příliš neosvědčil truhlík se zasázenými květinami, rozhodli jsme se pro papírové obrázky rostlin. Děti nejprve zkusily hádat předložené rostliny (volně rostoucí nebo typické městské zahradní), a protože jim to moc nešlo, doporučovaly jsme jim aplikaci Pl@ntnet a samozřejmě možnost obohatit aplikaci vlastními fotografiemi v rámci projektu TŽM. Jeden z dvojice žáků se ujal dítěte, já jsem rozdávala sladkosti jako odměnu a druhý žák trpělivě vysvětloval rodičům ideu projektu a funkci aplikace. Celá akce se všem nesmírně líbila, užili jsme si hodně legrace, i když trvala téměř 5 hodin. Při odchodu jsme se dozvěděli, že na koupaliště přišlo dohromady 2 700 lidí. Hlavně rodiče s dětmi, ale i prarodiče nebo omladina.

5_Koupaliste_3.6.jpg

d) procházka po Zemi

Druhá dvojice žáků s p. prof. Kišovou si postavili infostánek pod NPP Bílé stráně. Stalo se tak po dohodě se střediskem SEVER, které ten den organizovalo pro malé děti (3-8 let) a jejich rodiče akci zaměřenou na indiány s prohlídkou NPP. Tým měl vlastní stolek a židle, koupil i bonbóny pro děti a také jim dával hádat kytičky a rodičům vysvětloval vše kolem projektu. Přišlo prý odhadem 30 – 40 lidí.

e) běh pro Hospic

Třetí dvojice žáků si postavila infostánek na Rybářském náměstí při startu běžců. Dohled nad nimi měla maminka jednoho z nich, zároveň jim poskytla stolek a židle a já jí za to moc děkuji, protože to byl organizačně pro mě velmi náročný den. Žáci se činili dle instrukcí.

5. Závěrečné hodnocení

Myslím, že se projekt vydařil. Všech 7 žáků spolupracovalo velmi zapáleně. Mohli se vystřídat na akcích s ohledem na vlastní kroužky, rodiny a prospěch. Žáci si kromě nových poznatků z botaniky (např., že u nás také roste třtina, ale křovištní :)) a ekologie, odnesli i spoustu společných veselých zážitků.

Text Mgr. Jadavanová