Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy SCIO

Vážení respondenti,

děkuji všem za velkou účast v dotazníkovém šetření. Jsem ráda, že většina z vás přivítala možnost vyjádřit svůj názor, a že stejně jako já dotazníkové šetření vnímáte jako užitečnou zpětnou vazbu pro vedení školy. Věřím, že se dotazníková šetření hodnocení spokojenosti stanou běžnou součástí života školy a přispějí ke zlepšení efektivity výuky a klima školy.