Výměnný pobyt v Mühlhausenu

Ve dnech 4. - 7. června proběhlo setkání našich žáků s žáky Evangelického gymnázia ve městě Mühlhausen ve spolkové zemi Durynsko v SRN. Někteří z účastníků již byli staří známí, protože němečtí žáci byli v Litoměřicích již v září loňského roku.

Během čtyř dnů jsme navštívili Výmar, město německých klasiků Goetha a Schillera, seznámili se s dějinami hostitelského Mühlhausenu, na hradě Wartburgu jsme nahlédli do místnosti, ve které Martin Luther překládal bibli do němčiny. Součástí pobytu byla také účast našich žáků na dvou vyučovacích hodinách a beseda s lidmi, kteří po roce 1945 přišli do Durynska jako malé děti z Čech a z  jejichž iniciativy vlastně spolupráce našich dvou škol začala.

Všech aktivit se účastnili také němečtí hostitelé, kteří se našim žákům věnovali i ve volném čase. Hlavním komunikačním jazykem byla němčina doplněná angličtinou a všichni zúčastnění si ověřili, jak tyto jazyky zvládají a kde mají slabiny. A proto doufáme, že až v září opět přivítáme kamarády z Mühlhausenu v Litoměřicích, bude dorozumívání zase o něco snadnější.

Hana Pouchová, Kateřina Vomáčková