Velký úspěch biologického týmu

Minulý školní rok se tým tehdy ještě žáků sekundy zapojil do projektu Tajný život města. Veškeré práce, individuální i týmové postupy, informace a výsledky projektu byly zveřejněny na webu na konci června. Závěrečná zpráva byla odeslána do vzdělávacího centra Tereza v Praze. Netrpělivě jsme všichni očekávali na výsledné hodnocení. Poté, co jsme se dozvěděli o postupu mezi deset nejlepších, naše naděje vzrostly. V polovině září nám bylo sděleno, že jsme na krásném 4. místě z 50 českých škol. A navíc z organizačních důvodů se nemohla jedna škola zúčastnit pobytu na Slovensku (což byla hlavní odměna pro tři vítězné čtyřčlenné týmy) a tudíž mohl jet tým náš. Za doprovodu p. prof. Pavlů se pobytu v ekologickém centru Zaježová zúčastnili tito žáci – Alexander Gaydukov, Matouš Marek, Pavel Nekuda, Tobiáš Sedláček. Zbylí členové týmu – Veronika Kavanová, Eliáš Krákora, Petr Švihlík - byli odměněni poukázkami, které přišla osobně předat zástupkyně školské rady p. Černá. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a velký úspěch!

Slovensko - Zaježová.jpg
Slovensko.jpg
Slovensko2.jpg

Text Mgr. Jadavanová