Úspěch v mezinárodní soutěži Němčinář roku - Best in Deutsch 2017

Dne 23. listopadu se konala mezinárodní on-line soutěž v němčině. Naši žáci obstáli na výbornou. V celkovém hodnocení 221 zúčastněných škol obsadilo naše gymnázium 23. příčku, v rámci České republiky jsme 11. školou.

Soutěže se zúčastnilo téměř 3000 žáků, z našich byla nejlepší Jana Chuchlová (8.O) na 89. místě. Všem zúčastněným gratulujeme k výborným výsledkům.

učitelé němčiny