Školní kolo konverzační soutěže v AJ

Soutěž proběhla v předvánočním týdnu a byla dokončena po vánočních prázdninách. Soutěžilo se ve dvou částech – písemné a ústní. Hlavní důraz byl kladen na ústní část. Studenti se utkali ve třech kategoriích a výsledky jsou následující:

 1. Kategorie (prima, sekunda)
  1. místo – V. Sovová 2.S
  2. místo – K. Fischerová 2.S
  3. místo – V. Prejza 2.S
 2. Kategorie (tercie, kvarta)
  1. místo – J. Kopřiva 3.T
  2. místo – O. Vodička 3.T
  3. místo – D. Hoang 4.K
 3. Kategorie (kvinta – oktáva, 1. – 3. ročník)
  1. místo – M. Khoder 7.S
  2. místo – N. Sovová 3.B
  3. místo – A. Žáková 6.S

Studenti, kteří se umístili na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 22.2.2018. Studenti, kteří se umístili na 3. místě jsou případnými náhradníky.

Komise AJ