Seznamy kandidátů navržených do školské rady

Seznam kandidátů pro 2. kolo voleb do školské rady GJJ: za žáky; za pedag. sbor

2. kolo se koná ve dnech 22. - 23. 11. 2017.