Seminář Fulda

Tak jako každoročně i letos se Gymnázium J.Jungmanna aktivně zapojilo do práce na projektu se členy Spolku přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt spočíval v organizaci a konání literární soutěže v březnu 2016, do které měli možnost se zapojit všichni studenti. Po vypracování eseje byly 2 nejlepší studentky vybrány a zúčastnily se vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Vzájemná spolupráce na projektu pokračovala i na podzim. Dne 12.9.2017 se na půdě gymnázia konala beseda s PhDr. Filipem Hrbkem a Mgr. Vítem Najmanem na téma „Český a německý nacionalismus v meziválečném období”. Studenti třetích ročníků, kteří se besedy zúčastnili, měli možnost poslechnout si podrobný popis situace u nás z historického hlediska. Velmi zajímavý byl příspěvek předsedy Spolku přátel města Fulda, pana Petra Kubička, který studentům přiblížil situaci na základě vlastních životních zkušeností. Závěrem vystoupila Hildegarda Raszyková, která v létě absolvovala studium ve Fuldě. Se studenty diskutovala a přiblížila všem pobyt svojí prezentací.

V odpoledních hodinách se zástupci Spolku přátel Fulda setkali na radnici města Litoměřice se starostou panem Chlupáčem. Zde prodiskutovali přínos celého projektu a po oboustranném kladném hodnocení se domluvili na dalším pokračování spolupráce.

DSC01778.jpg
DSC01780.jpg
DSC01790.jpg
DSC01791.jpg
DSC01792.jpg
DSC01793.jpg

kabinet němčiny