Pokyny pro lyžařský výcvikový kurz 1. A, 1. B, 5. K