Nový projekt, nová přátelství

Ve dnech 11. - 14. 9. navštívila naši školu skupina žáků v německého Mühlhausenu v rámci projektu Mühlhausen – Litoměřice podporovaném Česko-německým fondem budoucnosti. Němečtí žáci byli ubytovaní v rodinách u našich žáků. Připravený program byl bohatý – žáci navštívili nejen naši školu a město Litoměřice, ale byli i na exkurzi v Praze, samozřejmě se seznámili s pohnutou historií Terezína, společně trávili volný čas. Cílem takovýchto setkávání je odbourávání předsudků na základě seznamování se s kulturou a historií, s tím, co nás spojovalo i rozdělovalo, a v neposlední řadě také navázání nových přátelství a poznání běžného života u nás. Naše poděkování patří vedení škole za podporu takovýchto projektů a samozřejmě hlavně našim žákům a jejich rodičům, kteří se vzorně o německé žáky starali po celou dobu jejich pobytu. Pokračování projektu předpokládáme na konci školního roku, kdy naši žáci navštíví Mühlhausen.

IMG_0008.JPG
IMG_0013.JPG
P1140682.JPG
P1140713.JPG
P1140756.JPG
P1140764.JPG
P1140766.JPG
P1140775.JPG
P1140797.JPG

Němčináři