Návštěva Prahy

Dne 21.4.2017 se zúčastnili žáci 8.0 exkurze do Prahy. Pedagogický dozor měla Mgr. Eva Kišová. Nejdříve v dopoledních hodinách společně navštívili Vojenské historické muzeum (VHÚ), kde je průvodce seznámil s výstavou „V ulicích Protektorátu”. Průvodce měl také připravenou zajímavou přednášku o historii nacizmu na území Čech a konkrétně Prahy. Žáci si pak prohlédli nejenom historické dokumenty, ale měli i možnost shlédnout krátké filmové představení „ve válečném biografu”.

V odpoledních hodinách absolvovali prohlídku Královské cesty, při které se dozvěděli podrobnosti o historických budovách v centru Prahy, a tím se také připravili k maturitě.

Závěrem jsme všichni z Holešovického nádraží odjeli do Litoměřic. Celá exkurze proběhla bez problémů a žáci si nejenom odnesli spoustu zajímavých zážitků, ale i zdokonalili přípravu k maturitě.

Mgr. Eva Kišová