Návštěva Čistírny odpadních vod Litoměřice

Dne 7. června jsme se, jakožto žáci 3. ročníků zeměpisného semináře, vydali na zajímavou exkurzi do litoměřické čistírny odpadních vod (ČOV), která se nachází nedaleko známého místního koupaliště. Jak taková ČOV vlastně funguje, nám vysvětlil hlavní technolog Ing. Pavel Loužecký.

Hned na úvod jsme se pobavili o tom, odkud taková voda vlastně přichází. ČOV totiž nečistí jen vodu z Litoměřic, ale také z okolí – Žernoseky, Žalhostice, Terezín a Lovosice. Významným zdrojem odpadní vody je například Městská nemocnice.

Jako první jsme navštívili tu nejvíc zapáchající část celého areálu, kde probíhá tzv. mechanické čištění. Prvním takovým procesem mechanického čištění je lapák štěrku, kdy dojde k odstranění hrubých nerozpuštěných nečistot v podobě štěrku, či jiných kamenů. Dále jsme navštívili česle, jejichž úkolem je shromažďování shrabků, aneb zapáchajících bílkovin – to je jeden z důvodů, proč toto místo tak nemile voní. Dalším krokem a zároveň posledním krokem při mechanickém čištění je lapák písku.

Po lapáku písku přichází na řadu biologické čištění vody za pomoci usazovací nádrže (primární sedimentace), což je chemický proces, při kterém dochází k odstranění usazených látek od znečištěné vody, základ tvoří tzv. peristaltické čerpadlo – odstraní se tak hrubé nečistoty, které se odčerpají a vyrábí se z nich bioplyn. Po usazovací nádrži přichází na řadu aktivační nádrž, jejímž původním úkolem bylo odstraňovat z vody organický uhlík, dnes se však odstraňuje i fosfor a dusík. Předpokládá se, že do deseti let se bude fosfor z vody recyklovat, jelikož dojdou fosfáty. Blížili jsme se ke konci prohlídky, kde se nachází vzorkovací místo a dosazovací nádrž, odkud pročištěná voda odtéká do recipientu Labe. Denně tak odtud odteče 7 tisíc kubíků vody zpět do Labe.

Na závěr exkurze jsme vylezli na jednu z vyhnívajících nádrží, odkud byl rozhled na celý areál. Proces čištění vody je složitý, avšak výsledky stojí za to. Přednáška jistě každému z nás přinesla něco nového.

COV_13.jpg
COV_12.jpg
COV_11.jpg
COV_10.jpg
COV_09.jpg
COV_08.jpg
COV_07.jpg
COV_06.jpg
COV_05.jpg
COV_04.jpg
COV_03.jpg
COV_02.jpg
COV_01.jpg

M. Fischerová 3. B