Letní škola na VŠCHT

Od úterý 29.7. do čtvrtka 31.7. se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze konal 31. ročník Letní školy a my, čtyři žáci čtvrtého ročníku litoměřického gymnázia, jsme na ní nesměli chybět.

V  úterý jsme se tedy pod vedením paní profesorky Šimánkové vydali do Prahy na VŠCHT, kam jsme krátce po poledni dorazili, zaregistrovali se a byli jsme rozděleni do skupin. Již v úterý odpoledne jsme absolvovali první laboratoře, další nás potom čekaly ve středu a ve čtvrtek dopoledne.

Téma laboratoří jsme si v rámci své skupiny vybírali z široké nabídky. Například jsme si mohli stanovit, kolik vitaminu C je v jedné šumivé tabletě, dále si připravit paracetamol, izolovat si bakteriální DNA, vyrobit si něco pěkného z latexu, stanovit, jaké chemické látky se nachází ve vodě, nebo se třeba dozvědět, co jsou ionexy a vyzkoušet si, jak fungují. Nejen, že jsme toho v laboratořích spoustu zajímavého viděli a slyšeli, ale hlavně jsme si vše mohli sami vyzkoušet.

Ve středu odpoledne nás navíc čekaly přednášky, kde jsme slyšeli o působení světla v chemických reakcích, o vývoji keramiky od dob Věstonické venuše až do dnešních dnů a také o nových možnostech v diagnostice rakoviny.

Během našeho pobytu jsme se dozvěděli mnoho informací užitečných pro ty z nás, kteří chtějí na VŠCHT v budoucnu studovat. Také jsme si mohli prohlédnout koleje VŠCHT, protože jsme na nich byli ubytováni.

Letní škola byla pro nás všechny velmi přínosná a vůbec nelitujeme, že jsme jí obětovali poslední dny našich prázdnin. Měli jsme jedinečnou příležitost něco nového zažít, vidět a něčemu se přiučit.

Poděkování patří i paní profesorce Šimánkové, díky níž jme se Letní školy mohli zúčastnit.

IMG_0275.JPG
IMG_0278.JPG
IMG_0297.JPG
IMG_0321.JPG
IMG_0327.JPG
IMG_0330.JPG
IMG_0332.JPG
8_30_2017_1_27_38 PM.jpg
20170829_155039.jpg
20170829_155045.jpg
20170830_094217.jpg
20170830_095208.jpg
20170830_101828.jpg
20170830_104351.jpg
20170830_104557.jpg
20170831_103330.jpg
20170831_103345.jpg

M. Alexová, J. Hlaváč, K. Matuška, A. Šnejdarová 4.B