Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna Louny 2018

Dne 22. dubna 2018 byla v Městské knihovně v Lounech uspořádána krajská recitační přehlídka Dětská scéna Louny 2018 s možností postupu na celostátní přehlídku ve Svitavách. Za Gymnázium Josefa Jungmanna se této přehlídky zúčastnil ve čtvrté kategorii František Tichý z  tercie, který postoupil z okresního kola společně s Veronikou Kavanovou, která reprezentovala Základní uměleckou školu v Litoměřicích v téže kategorii.

Prezence účastníků byla zahájena v 12:30, kdy dorazila většina recitátorů. Dva byli pro nemoc a jiné důvody omluveni. Od 12:45 byla uskutečněna tzv. Rozmlouvačka vedená Rostislavem Glazerem, hlavním organizátorem této přehlídky. První texty zazněly s úderem jedné hodiny odpolední, v této osmičce recitátorů byla i Veronika Kavanová s textem Stephena Leekoka „Návod k rozhovoru, kterým je možno natrvalo vyléčit amatéra v kouzelnictví z jeho karetních triků“.

Okolo 14. hodiny nastala pauza k vyvětrání v sále (a „odpočinku“ porotců), kdy po jejím ukončení přišla na řadu druhá část prvních textů. V této skupince se také nacházel František Tichý s přírodopisnou studií Jaroslava Žáka „Študáci a kantoři“, konkrétně s jeho částí „Schola Ludus“.

Po další pauze využité k vyvětrání přebytečného oxidu uhličitého byly předvedeny druhé texty, textem Veroničiným byla „Povodeň“ od Olgy Scheinpflugové. František zarecitoval text písně „Ladovská zima“ od Jaromíra Nohavici. Poté se lektorský sbor na chvíli odmlčel a následně rozhodl o udělení čestného uznání Františku Tichému za text „Študáci a kantoři – Přírodopisná studie“ Jaroslava Žáka.

Od 16:40 začaly rozhovory recitátorů s lektory, které byly ukončeny okolo šesté hodiny večerní.

František Tichý