Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Vynikající první místo získala v krajském kole soutěže ve francouzštině Anna Marie Horáková z kvinty. Anička soutěžila v kategorii B1 a postupuje do národního kola, které se bude konat v Praze. Všichni budeme držet palce. Rovněž v dalších kategoriích získali Veronika Tami Dundová z kvarty a Adam Vytrhlík ze sexty pěkné třetí a čtvrté místo.

Mgr. Iveta Tůmová