Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku

V souladu s §6 Vyhlášky o středním vzdělávání č.13/2005 Sb. jmenuje ředitelka školy předsedu a členy zkušební komise pro komisionální zkoušky takto:

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2017/2018:

Harmonogram opravných zkoušek 27. 8.

Komise MATEMATIKY

Předseda: Mgr. Putnarová

Zkoušející: Mgr. Vojtíšková

Přísedící: Mgr. Kovandová

Časový rozpis: 10:00_student_3. B, učebna č. 60

Komise SEMINÁŘE Z FYZIKY

Předseda: Mgr. Putnarová

Zkoušející: RNDr. Šimánková

Přísedící: Mgr. Vojtíšková

Časový rozpis: 11:00_student_3. B, učebna č. 60

Harmonogram opravných zkoušek 29. 8.

Komise BIOLOGIE

Předseda: RNDr. Kohout

Zkoušející: Mgr. Jadavanová

Přísedící: Mgr. Fialová

Časový rozpis: 10:00_student_3. B, učebna č. 60