Informace a závazná přihláška na lyžařský výcvikový kurz tříd 2.S, 5.K, 1.A, 1.B