Informace pro uchazeče o studium

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu a zpráva pro odvolávající se uchazeče byly doplněny do složky Přijímací řízení.