Informace pro uchazeče

Přijímací řízení – všem uchazečům, kteří uvedli e-mailovou adresu, byly rozeslány elektronické pozvánky k přijímacím zkouškám. Bohužel, některé se vracejí jako nedoručitelné. Všechny přihlášené uchazeče upozorňujeme, že pozvánku obdrží také doporučeným dopisem. který kromě pozvánky obsahuje další informace a dotazník k volbě cizích jazyků. Pokud byste dopis do konce března neobdrželi, zkuste se zeptat nejprve na své poště.