Exkurze Praha

V dubnu navštívila tercie se třetími ročníky Prahu. S průvodcem si prohlédli skleníky Fata Morgana, kde obdivovali nejen botanické skvosty, ale i líhně motýlů. Tercie vyplnila pracovní listy s tematikou tropických a subtropických užitkových plodin. Dále zavítali žáci do Hrdličkova muzea člověka, kde byl pro nižší ročník objednán program Sběratelé kostí a pro starší komentovaná prohlídka. Na závěr si žáci prošli vnější i vnitřní areál Botanické zahrady PřF UK.

<P1030939.JPG
<P1030956.JPG
<P1030959.JPG
<P1030973.JPG

text a foto Jadavanová