Nezařazené

Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

4.leté_konečný seznam přijatých uchazečů_2022

8.leté_konečný seznam přijatých uchazečů_2022

 

Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín – školní rok 2022/2023

náhradní termín-výsledek

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – náhradní termín. Všem přijatých uchazečům gratulujeme. Identifikační číslo, pod kterým najdete svůj výsledek přijímacího řízení, je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí o přijetí jsou k  vyzvednutí v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 31.5. 2022 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od středy 18.5. 2022. od 10.00 hod. – do pátku 20.5. 2022. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

Radka Balounová

ředitelka školy

V Litoměřicích 18.5. 2022

Průběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na základě odvolání

Vážení rodiče, milí uchazeči,

postupně zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na základě vašeho odvolání. Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, vyzvedněte si nejdříve u nás rozhodnutí o přijetí a na základě tohoto rozhodnutí vám druhá škola vrátí zápisový lístek a vy ho můžete uplatnit u nás.

čtyřleté studium – 4.leté_odvolání_k 4.5.2022

čtyřleté studium – 4.leté_odvolání_k 6.5.2022

čtyřleté studium – 4.leté_k 18.5.2022 – Kapacita čtyřletého studia byla naplněna.

 

osmileté studium – 8.leté_odvolání_k 4.5.2022

osmileté studium – 8.leté_k 18.5.2022 – Kapacita osmiletého studia byla naplněna.

 

Gratuluji přijatým

S pozdravem

Radka Balounová

ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Všem přijatých uchazečům gratulujeme. Identifikační číslo, pod kterým najdete svůj výsledek přijímacího řízení, je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia – Výsledky_čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia – Výsledky_osmileté studium 

 

Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí v pátek  29.4. 2022 od 10.00 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 12.5. 2022 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

3 uchazeči o osmileté studium budou konat náhradní přijímací zkoušky v termínech 10. května 2022 a 11. května 2022

Přijímacího řízení se účastnili i uchazeči z Ukrajiny, kteří v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona nekonali test z českého jazyka a literatury. Jejich pořadí ve výsledkové listině bylo stanoveno na základě tzv.
redukovaného hodnocení (dosažené studijní výsledky a test z matematiky).

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od pátku 29.4.2022. od 10.00 hod. – do pondělí 2.5. 2022. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

Pokud jste byli přijati na jinou školu, doporučuji odevzdat zápisový lístek na této škole. Pokud budete na základě odvolání přijati na naši školu, můžete požádat o vrácení zápisového lístku a uplatnit ho na naší škole.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

Radka Balounová

ředitelka školy

V Litoměřicích 28.4. 2022