Nezařazené

Vážení uchazeči,

na webových stránkách školy a na úřední desce jsou zveřejněny předběžné výsledky přijímacího řízení 2019.

Výsledková listina je předběžná z toho důvodu, že správní řízení nebylo uzavřeno pro 2 uchazeče (náhradní termín).

Výsledky jsou ke stažení na následujících odkazech:

Všichni přijatí uchazeči si mohou od 2. 5. 2019 (od 8:00) vyzvednout v kanceláři gymnázia rozhodnutí o přijetí a zároveň odevzdat zápisový lístek. Současně pro všechny uchazeče platí možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Upozornění pro uchazeče, kteří jsou uvedeni v seznamu pod výsledkem „nepřijat“:

tito uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (v žádném případě před doručením!). Formulář na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je na stránkách školy v sekci Uchazeči/přijímací řízení.

V Litoměřicích 30. 4. 2019

Radka Balounová
ředitelka školy

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment